Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

GODNOŚĆ CHRZEŚCIJANINA

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Dzisiejsza niedziela jest Niedzielą Dobrego Pasterza, według obrazu zaczerpniętego przez Chrystusa z ziemi palestyńskiej, który mówił: „Ja jestem Dobrym Pasterzem i znam moje owce”. Kiedy Jezus mówi, że zna owce, to chce tutaj wyrazić coś jeszcze bardziej istotnego. On je kocha. To jest szczególne poznanie owiec poprzez miłość i dodajmy – miłość ofiarną, życie oddając za owce. Obraz owczarni to także obraz Kościoła, na czele którego stoi Chrystus. Ale my, owce – chrześcijanie, otrzymaliśmy coś jeszcze – wyjątkową godność. Wtedy, kiedy uznaje się Boga, można zrozumieć na czym polega godność chrześcijanina – on jest Bożym dzieckiem. On jest przez Boga kochany, on, zmierzając za Chrystusem jako swoim Dobrym Pasterzem, ostatecznie jest przez Boga oczekiwany, bo w Bożym domu jest, jak Chrystus powiedział do Apostołów, mieszkań wiele, a On, Chrystus, te mieszkania już dla swoich wiernych uczniów przygotował. Jeśli tak spojrzymy na swoją przynależność do Chrystusa i Jego Kościoła, uświadomimy sobie ogrom naszego chrześcijańskiego szczęścia. Jakże szczęśliwy nasz los, jaka radość, że jesteśmy Bożymi dziećmi, nie tylko, że tak się nazywamy, ale nimi naprawdę jesteśmy

Fragment homilii wygłoszonej podczas wizytacji parafii Najświętszej Marii Panny Królowej w Murzasichlu, 22 IV 2018 r.