Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

CZŁOWIEK GŁĘBOKIEJ WIARY

Jeden z założycieli Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło”, nasz szef – dr inż. Antoni Zięba. Odchodził do Domu Ojca zaopatrzony świętymi sakramentami, pełen ufności i pokoju, w obecności swej ukochanej Żony.


Owoce przyjaźni Antoniego Zięby z Panem Jezusem pragniemy chociaż w niewielkiej części przedstawić w niniejszym numerze „Źródła” i w ten sposób wyrazić naszą wdzięczność Panu Bogu za Jego życie, prosząc o łaskę Miłosierdzia dla Niego na szczęśliwą wieczność w Niebie. Adam Kisiel

Redaktor Naczelny TRK „Źródło”


Kondolencje Ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego

Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Pana Dr. Inż. Antoniego Zięby. Wyrażam jednocześnie moją wdzięczność za dar jego życia, przepełnionego chrześcijańską miłością. Pan pozwolił mu zakończyć ziemską pielgrzymkę w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, której był oddany i Jej opiece powierzał dzieło obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Trudno przecenić zasługi Pana Inżyniera – był i będzie wzorem dla wielu, którzy nie chcą zgodzić się na cywilizację śmierci i pod prąd współczesnemu światu mówią życiu: Tak! Niepodważalnym autorytetem dla śp. Pana Inżyniera był św. Jan Paweł II . Słowa Ojca Świętego o tym, jak pięknym, niezwykłym i niepowtarzalnym darem Boga jest życie, nie tylko cytował, lecz żył nimi na co dzień. Niech Miłosierny Bóg wynagrodzi w niebie niezliczone zasługi, jakie Pan Inżynier pełnił na ziemi dla Jego chwały i w obronie Dzieła Stworzenia. Rodzinę śp. Pana Inżyniera otaczam modlitwą i z serca błogosławię.

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski