Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

CZŁOWIEK GŁĘBOKIEJ WIARY

Jego misja – naszym zadaniem

Fot. A. Wojnar

W uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, po ciężkiej chorobie, zmarł wieloletni prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.
Był człowiekiem głębokiej wiary, obrońcą życia od poczęcia do naturalnej śmierci, wrażliwym na los i potrzeby ubogich rodzin, współzałożycielem Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci i World Prayer for Life, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, wiceprezesem Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, wydawcą i redaktorem wielu czasopism katolickich („Źródło”, „Droga”, „Ola i Jaś”, „Dominik”, „Cuda i Łaski Boże”, „Nasza Arka”, „Wychowawca”), emerytowanym pracownikiem naukowym Politechniki Krakowskiej, założycielem Krakowskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, Rycerzem Niepokalanej (MI), członkiem Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, Rycerzem Orderu Jasnogórskiej Bogurodzicy oraz Rycerzem Kolumba, a także laureatem licznych nagród, w tym papieskiego medalu „Pro Ecclesia et Pontifice”, kochającym Mężem, Ojcem i Dziadkiem. Wszystkim, którzy modlili się o Jego wyzdrowienie, z całego serca dziękujemy, a teraz prosimy gorąco o modlitwę za spokój Jego duszy. Choć śmierć przerwała Jego ziemskie życie, jednak nie przekreśliła znaczenia misji, której służył przez wiele lat. Wdzięczni za Jego obecność pośród nas i wskazywanie kierunku działań, będziemy dokładać starań, aby dzieło obrony życia owocnie kontynuować.

Redakcja i współpracownicy TRK „Źródło”