Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

OTWÓRZCIE SIĘ NA DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Pan Jezus wzywa Apostołów, aby brali z Niego przykład życia. Aby kochali się miłością najbardziej głęboką, bezinteresowną i ofiarną, gdzie temu, kto kocha zależy przede wszystkim na dobru tego, którego kocha. Gotowość do postępowania według zasad chrześcijańskiej wiary jest tożsama z niełatwą, ale piękną i szlachetną miłością do drugiego człowieka, która wymaga odrzucenia własnego egoizmu i samorealizacji za wszelką cenę. Realizować siebie znaczy kochać drugiego człowieka, nie myśleć o samospełnieniu, ale pytać, co można zrobić dla drugiego, aby on, doświadczając mojej dobroci i autentycznej miłości, mógł wzrastać. Otwórzcie się na dary Ducha Świętego: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Trwanie w miłości Bożej wiąże się z przestrzeganiem przykazań. Znakiem miłości Boga do człowieka jest krzyż, który przypomina o męce i zmartwychwstaniu Chrystusa. Niech nie będzie on tylko pamiątką dzisiejszej uroczystości, ale przypomnieniem o ogromnej Bożej miłości, w której powinien trwać każdy chrześcijanin. Niech te krzyże zawieszone na waszych piersiach mówią o tym, jak bardzo na waszą miłość do Boga i drugiego człowieka liczy sam Chrystus.

Fragment homilii wygłoszonej w parafii pw. św. Grzegorza Wielkiego w Krakowie-Ruszczy do kandydatów, którym Metropolita udzielił Sakramentu Bierzmowania, 14 V 2018 r.