Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

W PORĘ I NIE W PORĘ

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Okres, w którym Saint-Exupéry pisał „Małego Księcia” był czasem personalizmu, a więc odkrycia prawdy o człowieku jako kimś, kto ma relacje do innych i dzięki nim może w ogóle istnieć, a także wzrastać. Tymczasem dzisiaj chce się stworzyć człowieka jakby bez relacji. Zamkniętego i zapatrzonego w siebie egoistę, który chce siebie realizować, z siebie snuć różnego rodzaju interpretacje, nie zważając na fakty, a ktoś inny jest tylko po to, żeby towarzyszył mu jako element ogólnego wyścigu szczurów. Ta nowa tendencja jest nie tylko antyhumanistyczna, ale wręcz antyeklezjalna, bo Kościół jest wspólnotą na wzór Trójcy Świętej. Państwo, ucząc religii, ucząc zatem wspólnotowej wizji człowieka i Pana Boga, stoją na pierwszej linii batalii, jaka się dzisiaj na arenie współczesnej kultury rozstrzyga. Nie wiadomo jeszcze, w którym kierunku dalej się to potoczy i miejmy nadzieję, że ten kryzys humanizmu, który jest, który znajduje swój wyraz także w głoszonej epoce post- chrześcijańskiej, post-prawdy, że on minie. Głęboko wierzymy, że znowu zatriumfuje prawda o człowieku, który realizuje się tylko wtedy, kiedy może tworzyć z drugim prawdziwy dialog, kiedy spotyka się z twarzą drugiego człowieka.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. na zakończenie Zebrania Plenarnego Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Krakowie, 16 V 2018 r.