Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM (24)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Każda rodzina troszczy się o mieszkanie, niektórzy odziedziczyli lub zbudowali dom. Niektórzy budują swój dom przez szereg lat. Przede wszystkim jednak małżeństwo i rodzina budują duchowy dom, wspólnotę opartą o miłość, wierność, ofiarę. Troszcząc się o doczesny, materialny i duchowy dom, nie można nigdy zapomnieć o przemijaniu i o wieczności.
Św. Paweł pisze: „Wiemy bowiem, że jeśli
nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego
zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie” (2 Kor 5,1). Warto w każdej sytuacji, ale szczególnie w obliczu śmierci, w chorobie, wracać do słów św. Pawła: „nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień… To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie” (2 Kor 4,16.18). Cząstką historii małżeństwa i rodziny są słowa Pana Jezusa z niedzieli (X Niedziela Zwykła). Oskarżono Pana Jezusa: „Ma Belzebuba i przez władzę złych duchów wyrzuca złe duchy” (Mk 3,22). Pan Jezus nazwał to oskarżenie bluźnierstwem, grzechem przeciwko Duchowi Świętemu; ten grzech jest grzechem wiecznym, który nie będzie odpuszczony. Bóg jest miłosierny, ale człowiek może się zamknąć na Boże przebaczenie przez zamknięcie się w kłamstwie i przewrotności. Pocieszające są słowa Pana Jezusa, które wypowiedział, gdy Mu doniesiono, że Jego Matka i bracia pytają o Niego: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką” (Mk 3,34–35). Kościół ma duchową Matkę, Maryję. Matka Chrystusa jest matką mistycznego Ciała Chrystusa, Kościoła. A równocześnie Matka Boża jest matką rodzin i każdego ochrzczonego. Pan Jezus mówi, że kto pełni wolę Bożą, staje się matką Chrystusa. Rodzi Chrystusa w rodzinie, we wspólnocie parafialnej. Rodzi modlitwą, przykładem, ofiarą.
„Więź znajduje nowe sposoby wyrazu… Nic z tego nie jest możliwe, jeśli nie przywołuje się Ducha Świętego… jeśli nie szuka się Jego nadprzyrodzonej mocy” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 164).
Propozycja postanowienia
Czy opieramy troskę o materialny byt o łaskę Boga, o modlitwę, o budowanie duchowego domu?