Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM (25)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Pan Jezus często nauczał o Królestwie Bożym w przypowieściach: „Królestwo Boże… jest jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu” (Mk 4,30–32). Życie ludzkie składa się zazwyczaj z drobnych, codziennych spraw, czynności, decyzji. W życiu małżeńskim i rodzinnym jest podobnie. Ale są też wielkie wydarzenia: narodziny, Chrzest dziecka, Pierwsza Komunia Święta, Bierzmowanie, wybór szkoły, decyzja o wyborze powołania. Niektóre rodziny cieszą się święceniami syna czy ślubami córki lub syna, którzy wybrali życie zakonne. Pan Jezus mówi o sprawach codziennych porównując je do ziarnka gorczycy (to ziarnko jest wielkością podobne do ziarnka maku). Z tego ziarnka wyrasta kilkumetrowy krzak. Rzeczy małe, drobne, nie decydują zazwyczaj o rzeczach wielkich, ale powtarzane umacniają to, co dobre lub osłabiają człowieka, prowadząc go do przyzwyczajenia do złego, a nawet do nałogu. Do wielkiego kłamstwa, do wielkiej kradzieży, do zdrady, czy alkoholizmu zazwyczaj człowiek dochodzi lekceważąc drobne nieuczciwości, drobne odejścia od postawy wierności. Obraz ziarnka gorczycy może wiele nauczyć rodziców w dziedzinie wychowania. Codzienna modlitwa, bez dyspensowania się, bo dziecko jest senne. Msza św. w każdą niedzielę, przyzwyczajanie do mówienia prawdy, do przeproszenia Boga, rodziców, rodzeństwa, kolegów. Pan Jezus powiedział: „Kto w małym jest wierny, ten i w wielkim wierny będzie,
a kto w małym jest nieuczciwy, ten i w wielkim nieuczciwy będzie” (Łk 16,10). Św. Paweł: „Wszyscy… musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre” (2 Kor 5,10). „Często jedno z małżonków nie potrzebuje rozwiązania swoich problemów, ale bycia wysłuchanym” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 137).
Propozycja postanowienia
Rozważę, czym się różni wierność w rzeczach małych a zbytnią drobiazgowością, która zniechęca.