Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

„WSZYSTKO DLA BOGA”

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

„Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie”. Kościół od początku swojego istnienia głosi niestrudzenie Dobrą Nowinę poprzez prawdę i czyny świadków wiary. Święty Barnaba, którego liturgiczne wspomnienie obchodzone jest w dniu dzisiejszym, był otwarty na to, co Duch Święty mówił do Kościoła, a przez swoją męczeńską śmierć na Cyprze ostatecznie połączył swoje życie z Chrystusem. Był człowiekiem wiary, dzięki otwarciu na Ducha Świętego, coraz bardziej przeżywającym swoją bliskość z Bogiem w Trójcy Świętej Jedynym. Podobną otwartość na działanie Ducha Świętego prezentowała założycielka Zgromadzenia Córek Bożej Miłości – Matka Franciszka Lechner. Kierunek jej działalności wyrażał się w haśle: „Wszystko dla Boga, dla biednych, dla naszego Zgromadzenia”. Siostry szczególną czcią otaczają Serce Pana Jezusa i Jego obecność w Eucharystii. Miłość Boża przyjęła postać człowieka (…) Jezus stał się człowiekiem, podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu i objawiał nam swe Serce – to znaczy miłość, która właśnie w sercu znajdowała swój najbardziej głęboki symbol i urzeczywistnienie.

Fragment homilii wygłoszonej podczas dziękczynnej Eucharystii, sprawowanej w kaplicy Domu Prowincjalnego Córek Bożej Miłości z okazji 150-lecia istnienia zgromadzenia, Kraków, 11 VI 2018 r.