Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

JEDNOŚĆ Z BOGIEM

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Tajemnica Trójcy Świętej dla osobistego życia chrześcijanina uczy przede wszystkim komunii, jedności, wspólnoty z Bogiem i ludźmi. Jedność z Bogiem i między ludźmi są ze sobą zawsze ściśle powiązane. Gdzie burzy się jedność z Bogiem (Ojcem, Synem i Duchem Świętym), tam burzy się także źródło komunii między nami, a gdzie nie żyje się jednością, gdzie nie żyje się komunią między braćmi, tam także komunia z Bogiem w Trójcy nie jest żywa ani prawdziwa. Jedność z Bogiem jest prawdziwie lekarstwem na samotność, która zagraża dzisiaj wszystkim. Cała Europa przeszła po wojnie rewolucje wyzwalania się z wszelkich więzów, które uznano za krępujące. Pozostał człowiek ogołocony ze wszystkiego. (…) Warto pamiętać o stałej obecności zmartwychwstałego Chrystusa wśród swoich uczniów w Osobie Ducha. Obecność ta nigdy się nie skończy. Rysami charakterystycznymi Diecezji Siedleckiej w ciągu wieków było miejsce spotkania się odmiennych kultur i religii. Z tego zrodziły się dzieje konfrontacji z carską Rosją, męczeństwo unitów, prześladowanie tutejszych biskupów i duchowieństwa oraz wiernych
świeckich, ale i znamienne ich powtarzające się cechy, takie jak opieka nad biednymi i apostolstwo trzeźwości.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. sprawowanej w Kolegiacie Świętej Trójcy w Janowie Podlaskim, której nadano tytuł bazyliki mniejszej, 7 VI 2018 r.