Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM (26)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Świętego Jana czcimy dwa razy w roku liturgicznym: 24 czerwca wspominamy Jego Narodzenie, zaś 29 sierpnia – Jego męczeństwo. Bóg wybrał Jana Chrzciciela, aby przygotował naród izraelski na przyjście Mesjasza. Zachariaszowi, ojcu Jana, Bóg zwiastował przez anioła, że jego żona Elżbieta urodzi syna. Gdy Maryja nawiedziła swoją krewną Elżbietę, spotkały się Matki noszące pod sercem swoich synów, Jezusa i Jana, ale nienarodzonych, Wcielony Syn Boży i prorok, który będzie prostował ścieżki życia narodu wybranego, aby przyjął Mesjasza. „Ja chrzczę was wodą, ale po mnie przyjdzie ten, który chrzcić was będzie Duchem Świętym” (Mt 3,11). Na początku publicznej działalności Jezus prosił Jana, by udzielił Mu chrztu pokuty. Jan się zgodził. W czasie chrztu w Jordanie objawiła się Trójca Święta. Pan Jezus przyjął chrzest, aby objawić, że przyszedł zbawić świat, odpokutować za grzechy wszystkich ludzi. „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” – mówił o Jezusie Jan Chrzciciel. Nauczanie Jana Chrzciciela było pełne mocy. Upominał nawet króla. Za odwagę w głoszeniu prawdy („nie wolno ci żyć z żoną brata swego” – Mk 6,18), został uwięziony, a potem – ścięty. Z pokorą pełnił swoje posłannictwo: „Po mnie idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u Jego sandałów”.
Wiele wydarzeń z życia św. Jana Chrzciciela, wiele Jego cnót można odnieść do życia rodzinnego: godność dziecka od poczęcia, dziecko darem Boga, apostolstwo w rodzinie i przez rodzinę, odwaga i pokora w głoszeniu Ewangelii małżeństwa i rodziny, gotowość cierpienia dla prawdy i dla obrony miłości. „Zaufanie umożliwia relację wolności. Nie trzeba kontrolować drugiego… Miłość żywi zaufanie…” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 115).
Propozycja postanowienia
Co to znaczy w rodzinie pomagać – jak Jan Chrzciciel – w przygotowaniu ścieżek na przyjścia Pana Jezusa.