Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM (28)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Pan Jezus przyszedł do Nazaretu i nauczał w synagodze (Mk 6,1–6). Słuchacze „powątpiewali o Nim” (Mk 6,3). Jezus mówił do rodaków: „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony” (Mk 6,4). Podobnie jest także obecnie. Wprawdzie św. Jan Paweł II „w swoim domu” był słuchany, przyjmowany, kochany, ale wielu chrześcijan, przypominając naukę Chrystusa i Kościoła, spotyka się w swojej rodzinie z lekceważeniem, a nawet z pogardą. Wydaje się, że wielu wierzących, powołując się na prawo tolerancji, broni prawa aborcyjnego „w wyjątkowych wypadkach”, broni antykoncepcji, broni tego, co wygodniejsze, łatwiejsze, co nie wymaga poświęcenia i ofiary. Bóg wciąż mówi do swoich uczniów, tak jak zwracał się do Ezechiela: „Posyłam cię do ludu buntowniczego… To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach; posyłam cię do nich, abyś im powiedział: Tak mówi Pan Bóg” (Ez 2,4). Ten, kto z pokorą i odwagą przypomina naukę Chrystusa i Kościoła, musi być gotowy przyjąć odrzucenie i upokorzenie. Apostoł – a nim jesteśmy od Chrztu i Bierzmowania – musi być gotowy na odrzucenie. Protest nieraz wypływa z serca, które jest zniechęcone. Ale ziarno Boże, zasiane w sercu bliźniego, owocuje po długim czasie. Nie ma apostolstwa, które jest bezowocne, a więc nie mające sensu. Św. Paweł pisze: „mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa” (2 Kor 12,10). Żyje tym, co mu Pan powiedział: „Wystarczy ci łaski mojej, moc bowiem w słabości się doskonali… Ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny” (2 Kor 12,9–10). „Słowo Boże… ukazuje się jako towarzysz drogi dla rodzin przeżywających kryzys i wszelkie cierpienia” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 22).
Propozycja refleksji
Pamiętajmy, że spory tak osobiste, jak małżeństwo, rodzina, miłość, odpowiedzialność za siebie, życie nienarodzonych, trwałość małżeństwa, konflikty, regulacja poczęć, budzą nieraz reakcje gwałtowne. Trzeba wiele pokory, delikatności i zaufania Panu Jezusowi.