Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

KOMPLEKS KLASZTORNY SIÓSTR SERCANEK

W IMIĘ CHWAŁY SERCU JEZUSOWEMU

Fasada sercańskiej świątyni wraz z Domem Generalnym Zgromadzenia w Krakowie przy ul. Garncarskiej 24

Kameralna świątynia w pobliżu Błoń krakowskich została wzniesiona pod koniec XIX w. Obejmuje swymi ramionami wspaniale odrestaurowaną bryłę klasztornych zabudowań Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (SłNSJ) przy ul. Garncarskiej. Siostry z pietyzmem dbają o Dom Boży, kryjący relikwie Założycieli, którzy przed 125 laty odczytali charyzmat nowego Zgromadzenia. Jego program ideowy, w artystycznej realizacji, jest czytelny – zarówno na fasadzie świątyni, jak i na domu zakonnym.
W KRĘGU SYMBOLIKI SERCAŃSKIEJ
Z lekkiego ukosa ustawiony fronton kościoła ozdabia figuralny ornament sgraffitowy z adoracją anielską Najświętszego Sakramentu. W niszach ustawione zostały trzy wspaniałe posągi: Pana Jezusa z gorejącym Sercem, Matki Bożej i św. Józefa. Dla ks. bp. Pelczara kult Eucharystii, Najświętszego Serca Jezusowego oraz Niepokalanej Bogarodzicy, a także cześć dla Oblubieńca NMP (jego patrona) były szczególnie wymowne. Ta wyjątkowa miłość duchowego Ojca sercańskiej wspólnoty do Bożego Serca wydała owoc w postaci powstania w 1894 r. w Krakowie Zgromadzenia poświęconego Jego szczególnej czci. Zdaniem Założyciela bowiem: „Cóż znajdziemy w Sercu Jezusowym? Oto kruszec niewysłowionej ceny i klejnoty przedziwnego blasku. A cóż znajdziemy w naszym sercu? Oto ziemię
brudną i trochę kamyków, które nam i ludziom wydają się czasem klejnotami, gdy w istocie są zbyt często tylko świecącym szkłem” (zob. „Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego według objawień danych św. Małgorzacie Marii i żywot tejże świętej”, Przemyśl 1920). Obok biegnącego wzdłuż Domu Macierzystego pasa sgraffitowego, w stylizowanej ramce czytamy słowa: CHWAŁA SERCU JEZUSOWEMU, z secesyjnym wizerunkiem Serca Bożego. Drugie wezwanie, skierowane do Maryi: NAJŚWIĘTSZA PANNO KRÓLOWO KORONY POLSKIEJ, MÓDL SIĘ ZA NAMI, zdobi analogicznie zaprojektowana płaskorzeźba Matki Bożej Częstochowskiej. Ks. bp Pelczar ideę maryjności uzasadniał sercankom poprzez fakt, że jako polskie zgromadzenie winny modlitwą i pracą przyczyniać się do wypełnienia ślubów Jana Kazimierza. Pragnął, aby Królowa Polski pośredniczyła im u Serca Jezusowego. Siostry noszą na habitach gorejące Serce Boże, a ich obrączki zdobi serduszko. Nawet klamka do drzwi wejściowych do kościoła przypomina o sercańskim charyzmacie.