Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

MATKA MIŁOSIERDZIA

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Na pierwszy rzut oka tytuł ten wydaje się zaskakujący, w Piśmie Świętym nie występuje przecież taki tytuł jak Matka Miłosierdzia. Trzeba jednak zauważyć, że choć w tekstach biblijnych nie znajdziemy wprost takiego tytułu, to jednak teksty te przypisują Maryi przymioty, jakie kryją się w tym tytule. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku tytułu „Jezusa Miłosiernego”. Chociaż na kartach Biblii nie pojawia się taki tytuł, to przecież nikt nie wątpi w to, że Jezus był rzeczywiście samym miłosierdziem. Maryję nazywamy Matką Miłosierdzia w pierwszym rzędzie dlatego, ponieważ „jest Matką Jezusa, w którym Bóg objawił światu swoje Serce przepełnione miłością” (Jan Paweł II). Tak więc pierwszym i największym darem Maryi jest ofiarowanie światu Syna Bożego. Boże miłosierdzie Maryję ogarnęło najpełniej, co wyznała sama w słowach: „Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię – a swoje miłosierdzie zachowuje na pokolenia i pokolenia dla tych, którzy się Go boją” (Łk 1,49–50). Maryja jest także Przekazicielką Bożego miłosierdzia dla nas. Maryja – w sposób szczególny i wyjątkowy jak nikt inny – doświadczyła Bożego miłosierdzia, a równocześnie też – ofiarą swojego serca – w sposób wyjątkowy okupiła swój udział w objawieniu się miłosierdzia Bożego.
Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. z okazji 50-lecia koronacji obrazu Matki Bożej w Cudy Wielmożnej – Pani Poznania, Poznań, kościół św. Antoniego Padewskiego, 29 VI 2018 r.