Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM (29)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Pan Jezus nazywa siebie Dobrym Pasterzem, który daje życie za swoje owce (por. J 10,11). Obraz pasterza mówi nam, że Pan Jezus nas prowadzi, chce, by owce słuchały Jego głosu, chorą owcę bierze na ramiona. Prowadzi nas przez ziemię do nieba. „Moje owce słuchają mojego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną” (J 10,27). Pan Jezus zna każdego z nas, wie, co jest w człowieku. Zna nasze dobre myśli i czyny, wie o ukrytych naszych słabościach. Niekiedy małżonkowie mówią o sobie: „znam męża; wiem, jak żona zareaguje”. A przecież jesteśmy niekiedy zaskoczeni sami sobą, swoją reakcją, słabością, ale też zdolnością do znoszenia cierpienia. „Moje owce słuchają mojego głosu” – dobrze jeśli oboje małżonkowie wsłuchują się w głos Pana Jezusa i starają się być Mu posłuszni. Rodzice pomagają dzieciom rozpoznać głos Zbawiciela i iść za Nim. W szczególny sposób otwieramy się na głos Pana Jezusa w czasie rekolekcji, pieszych pielgrzymek, gdy odnajdujemy czas i miejsce, gdzie można w ciszy się modlić, rozważać Boże prawdy, zastanowić się nad swoim życiem, podjąć decyzje zgodne z wolą Bożą, a nie pod wpływem złości i rozgoryczenia. Wiele pociechy i nadziei przynosi nam odmawianie Psalmu 23: „Pan jest moim pasterzem… Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną” (Ps 23,1–4). Pasterzami w imieniu Pana Jezusa są biskupi i kapłani. Ale pasterzem dla rodziny jest ojciec i matka. Każdy ochrzczony ma udział w pasterskiej godności i w pasterskich zadaniach Pana Jezusa. Wypełniamy to posłannictwo apostołując w każdym środowisku i każdej sytuacji. „Bóg powierzył rodzinie projekt przekształcania świata w dom, aby wszyscy mogli odczuwać, że każdy człowiek jest
bratem” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 183).
Propozycja refleksji
Jak w moim powołaniu, w mojej sytuacji, mogę pomóc innym słuchać głosu Pana i iść za Nim?