Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA: Jr 23,1–6; Ef 2,13–18; Mk 6,30–34

JEZUS DOBRY PASTERZ

Fot. www.pixabay.com

Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili.Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum i zdjęła Go litość nad nimi; byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać.
ROZWAŻANIE
Jezus zachęca uczniów do wypoczynku. Mamy czas wakacyjny. Słowa jak najbardziej na dziś. Nikogo (poza nielicznymi pracoholikami) nie trzeba przekonywać do wypoczynku. Pragnienie odejścia od zwykłych zajęć, obowiązków związanych z pracą, jest zupełnie naturalne. I w tym wszyscy się zgadzamy. Problem kryje się w pytaniu: jak wypoczywać? Bywa, że po urlopie jeszcze bardziej potrzebujemy odpoczynku. Bywa, że po urlopie trzeba znów sklejać coś, co się posypało w relacjach z innymi. Bywa też i tak, że na nowo trzeba wziąć do ręki przykazania Boże. Czy mamy pomysł na twórczy odpoczynek?

(rs)