Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

NA PIELGRZYMIM SZLAKU

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Na naszym pielgrzymim szlaku będzie nam towarzyszyć beatyfikowana 28 kwietnia br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach błogosławiona Hanna Chrzanowska. Ta świecka pielęgniarka pokazała swoim życiem, w jak głęboką relację ze swoim Stwórcą może wejść człowiek. Ówczesny kardynał Karol Wojtyła podczas Mszy św. pogrzebowej mówił: „Dziękujemy Bogu za to, że byłaś wśród nas taka, jak byłaś – z tą Twoją wielką prostotą, z tym wewnętrznym spokojem, a zarazem tym wewnętrznym żarem”. Ów żar, który napełniał duszę i serce bł. Hanny, niech udziela się wszystkim, którzy przez swój udział w pielgrzymce pragną pogłębić swoją więź z Bogiem. Niech przykład jej świętego życia uświadomi nam, do jak wielkich rzeczy został powołany każdy z nas. W roku 2018 przypada setna rocznica odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę po 123 latach zaborów. Podczas pieszej pielgrzymki, przemierzając kolejne kilometry naszej ojczystej ziemi, polecać będziemy Bogu, naszemu Ojcu, przez ręce Matki Bożej, losy Polski i Polaków.

Fragment zaproszenia na Pieszą Pielgrzymkę do Częstochowy, Kraków, VII 2018 r.