Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM (30)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Zachęcam was – pisze św. Paweł – …abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani” (Ef 4,1). Zazwyczaj słowo „powołanie” odnosimy do kapłana, siostry zakonnej, misjonarza. Niekiedy mówimy: lekarz z powołania, nauczyciel. Rzadziej używamy tego słowa, gdy mówimy o małżeństwie, o rodzicielstwie, o życiu rodzinnym. Decyzję o małżeństwie najczęściej opiera się na wartościach naturalnych: podoba się, czuję się z nim, z nią dobrze, bierze się pod uwagę wykształcenie, rzadziej – posiadanie dóbr materialnych. Słowo „kochamy się” – oznacza zazwyczaj „zakochanie”, ale – nierzadko – dominuje aspekt cielesny. A gdzie jest miejsce na powołanie. Dziś wielu młodych mieszkających razem mówi, że nie czują potrzeby, by zawrzeć ślub kościelny. Św. Paweł pisze: „z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości” (Ef 4,2). Przyczyną większości konfliktów, także w rodzinie jest pycha, poniżanie drugiego, brak przebaczenia, przeproszenia, brak sumień. „Z cierpliwością” – w niektórych rodzinach dominuje krzyk, jeden drugiego nie chce wysłuchać, albo – milczenie. Św. Paweł dodaje: „znosząc siebie nawzajem w miłości”. Co znaczy „znosić siebie”? Znaczy to zapewne, że trwam, szukam tego, co dobre w małżonku, w teściach. „Usiłujcie zachować jedność Ducha
dzięki więzi, jaką jest pokój” (Ef 4,4). Duch Święty daje siłę, by trwać, mimo rozczarowania. „Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie” (Ef 4,5). W tym roku niech małżonkowie, rodziny, często wracają do zdania: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. „Indywidualizm naszych czasów niekiedy prowadzi do zamknięcia się w bezpieczeństwie małego gniazdka… izolacja
nie daje spokoju i szczęścia” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 187).
Propozycja refleksji
Co odpowiedzieć kobiecie, która mówi o mężu: „już dłużej nie potrafię go znosić?”