Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

GŁOSZĄC CHRYSTUSA NIEUGIĘCIE

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Człowiek jest istotą transcendentną. Istnieją takie ludzkie dokonania, które mają wymiar ponadczasowy. Dlatego człowiek musi dbać o czystość swojego poznania, bo od niego zależy cały jego byt – czy będzie jasnością czy ciemnością. Prawdy te pozostają w opozycji do tego, co głosi współczesny świat. Bo ten świat mówi nam najpierw o tym, żebyśmy gromadzili nasze skarby w ziemi i na ziemi, i tylko do tej ziemskiej perspektywy ograniczyli całe nasze życie i cały świat naszych dążeń i pragnień. I stąd także wizja człowieka, zwierzęcia, które żyje własnymi emocjami, ale w gruncie rzeczy jest istotą nieróżniącą się od innych tworzących świat współczesnej natury. (…) Dziękujmy Bogu za wszystkich, którzy tworzyli Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, którzy w nim uczyli i zdobywali wiedzę oraz robią to obecnie. Wielkie jest zadanie refleksji, modlitwy, świadectwa, żeby pokazać jak nieprzemijalna jest prawda, którą głosi Kościół (…). A głosząc Chrystusa nieugięcie, w prawdzie, w wysiłku poznawczym, w zmierzeniu się z wyzwaniami tego świata, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu może służyć temu, co dla każdego człowieka jest najważniejsze – nadziei, że Chrystus, który jest prawdą, jest także drogą, która prowadzi do pełni życia.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. dziękczynnej za 50 lat istnienia i działalności Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Bazylika Archikatedralna pw. św. Jana Chrzciciela,

23 VI 2018 r.