Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM (31)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

W miesiącach letnich wielu ludzi przebywa na urlopach. Dzieci i młodzież cieszą się wakacjami. Dla dużej części społeczeństwa jest to czas intensywnej pracy: na roli, w turystyce, w obsłudze tych, którzy odpoczywają. Służba zdrowia, komunikacja, wiele zawodów i służb wymaga pracy oraz poświęcenia przez cały rok, w dzień i w nocy. Rodzice i duszpasterze przypominają, że pracę i odpoczynek trzeba łączyć z codzienną modlitwą, niedzielną Eucharystią, z pamięcią o Bożej obecności i Bożych przykazaniach. Pan Jezus przypomina: „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4,4). „Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?” – pytają tłumy Pana Jezusa. Jezus wskazuje przede wszystkim na wiarę: „Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał” (J 6,29). Nazywa siebie chlebem: „Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6,35). Pan Jezus nazywa siebie chlebem. W szczególny sposób stał się pokarmem i napojem w Eucharystii. Św. Paweł wzywa: „trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu… i przyoblec człowieka nowego” (Ef 4,23-24). W sierpniu duszpasterze wzywają do trzeźwości, a także do całkowitej abstynencji, nawiązując do wielkich cierpień i wielkich zwycięstw w miesiącu sierpniu. Nałóg alkoholizmu, narkotyki, uzależnienie od Internetu, hazardu – czynią wielkie spustoszenie w życiu małżeńskim i rodzinnym. Trzeźwość, terapia chorych na chorobę alkoholową, pomoc duchowa i materialna dla rodzin cierpiących z powodu alkoholizmu ojca, a czasem – matki rodziny – to wielkie zadanie miłosierdzia. „Życie człowieka jest ciągłą walką. Potrzebna jest siła i odwaga, aby oprzeć się pokusom diabła” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Gaudete et exsultate, p. 158).
Propozycja refleksji
Co mogę uczynić dla trzeźwości w naszym narodzie? Czy stać mnie na całkowitą abstynencję – choćby w sierpniu, w Wielkim Poście? A może przyłączę się do grupy modlitewnej, która wspiera chorych alkoholików?