Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

TRZEŹWOŚĆ DAREM DLA NIEPODLEGŁEJ

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Kierujcie się dalej Bożą logiką, idźcie pod prąd tego świata. Walczcie o swoje czyste serca, Bóg daje do tego narzędzia. (…) Są dwa sposoby myślenia: ludzki i Boży. Uczmy się logiki Chrystusa, odkrywajmy moc Ewangelii. To nam pomoże iść dalej pod prąd tego świata i przezwyciężyć wszelkie trudności. Nie zapominajmy, że Bóg daje nam do tego narzędzia. (…) Jesteście pięknym darem dla Niepodległej w setną rocznicę odzyskania wolności. Jesteście kwiatem polskiego chrześcijaństwa. Wasze małżeństwa i rodziny pokazują, że można żyć na trzeźwo, można dbać o czystość serca i umysłu. Bagatelizowanie problemu i promocja alkoholu w mediach przynoszą wiele szkód społeczeństwu. Aby Polska była Polską – musi odzyskać trzeźwość, jak przed stu laty odzyskała niepodległość. W Episkopacie zaproponowaliśmy: „Trzeźwość darem dla Niepodległej”. I to wy jesteście ambasadorami tego narodowego programu trzeźwości.

Fragment przemówienia wygłoszonego do uczestników XXIV Wesela Wesel, Ludźmierz, 28 VII 2018 r.