Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM (33)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Są dni, w których bardziej niż kiedy indziej, przeżywamy wydarzenia zbawcze: Narodzenie Pana Jezusa, Jego chrzest w Jordanie, mękę, śmierć i zmartwychwstanie, Zesłanie Ducha Świętego. Podobnie jest ze świętami maryjnymi i świętami rodzinnymi. Miesiąc sierpień jest szczególną szkołą patriotyzmu. W dużej mierze zależy od rodziców, czy wykorzystują rocznice przeżywane w tym miesiącu, aby kształtować dzieci i całą rodzinę w duchu patriotyzmu. Wspominanie Powstania Warszawskiego, zwycięstwa z 1920 r., które przeszło do historii pod nazwą „Cudu nad Wisłą”, w tym roku setna rocznica odzyskania niepodległości – wspominanie przeszłości rodzi wdzięczność dla tych, którzy oddali życie, aby Polska była wolna. Rodzina winna włączać dzieci, od najmłodszych lat do poznawania historii, szczególnie ostatnich stu lat, co rodzi i umacnia miłość do wszystkiego, co nazywamy Ojczyzną: język, kultura, tradycje, związanie patriotyzmu z wiarą, a szczególnie z kultem Matki Bożej. Co znaczy: być patriotą? Gdy wspominamy tych, którzy doprowadzili do odzyskania niepodległości, tych którzy zginęli w różnych częściach świata „za wolność naszą i waszą” – nie mamy wątpliwości. Ale powstaje pytanie, czy nasz patriotyzm wyraża się w sumiennym wypełnianiu obowiązków, w płaceniu podatków, w trosce o dobro ogólne? Co powiedzieć tym młodym, którzy kierują się tylko z wysokością zarobków przy wyjazdach za granicę? Pomyślmy o św. Janie Pawle II i o jego patriotyzmie. „Pierwszym słowem wypowiedzianym w milczeniu i na klęczkach, był pocałunek tej ziemi: ojczystej ziemi… to jakby pocałunek złożony na rękach matki – albowiem Ojczyzna jest naszą matką ziemską… Polska… jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi” (Jan Paweł II, Przemówienie powitalne na lotnisku Okęcie, Warszawa, 16 czerwca 1983 r.).
Propozycja refleksji
Czy w rodzinie przeżywamy święta narodowe? Czy łączymy patriotyzm z wiarą, z nabożeństwem do Matki Najświętszej? Co to znaczy w codziennym życiu
– być patriotą?