Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

ŻYCIE NA SŁUŻBIE NAJWYŻSZEGO

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

W Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Dziewicy w 1920 roku objawiła się Polsce i całemu światu jakże głęboko wówczas przeżywana prawda, że Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały jest prawdziwie mocą i mądrością Bożą, i że ta Jego zwycięska moc ukaże się za przyczyną Matki Bożej Wniebowziętej. (…) Stwierdzenie „pełna łaski” oznacza niepokalanie poczętą, a więc bez żadnej zmazy i grzechu, który miałby Ją od Boga oddzielić. To nadzwyczajne wybranie w łasce było darem, który Maryja otrzymała od Najwyższego, ale równocześnie ten dar był zadaniem. Miała jeszcze bardziej wzrastać w łasce, jeszcze bardziej stawać się w Chrystusie i przez Chrystusa narzędziem zbawiania świata. I stąd całe Jej życie będące na służbie Najwyższego. To papież Pius XII ogłosił dogmat o wzięciu do niebieskiej chwały Matki Bożej wraz z ciałem i duszą. Nie byłoby tego wyniesienia, tego zaśnięcia i wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, gdyby najpierw nie było paschy Chrystusa, Jego męki i śmierci, a potem chwalebnego zmartwychwstania i wniebowstąpienia. Ta prawda o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym była z całą mocą głoszona przez Kościół od samych jego początków.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele Mariackim w Krakowie, 15 VIII 2018 r.