Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

WYBRAŁ KLASZTOR I SUROWĄ REGUŁĘ

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Po ośmiu wiekach z największą czcią wpatrujemy się w przykład życia bł. Wincentego Kadłubka i podziwiamy jego mądrość, którą zdobywał modlitwą i pracą. (…) Padając w Jędrzejowie na twarz i prosząc o przyjęcie do braci cystersów, przynosił ze sobą cały ciężar niełatwego doświadczenia, co znaczy służyć Kościołowi, służyć Ojczyźnie w osobach książąt, Kazimierza Sprawiedliwego i Leszka Białego. Otaczała go sława uczonego, łączona ze służbą Kościołowi. Jego największe dzieło – „Kroniki Polaków” – pisane jest w formie dialogu, doskonałą łaciną. Sława, jaką się cieszył, zawiera się w sformułowaniu „pierwszy historyk”. Wśród jego zasług warto wymienić także dzieło odnowy Kościoła na terenach ówczesnej Polski, wdrażanie postanowień Soboru Laterańskiego IV, troskę o kult Eucharystii. Bł. Wincenty wybrał klasztor i surową regułę mnichów cysterskich, by pośród modlitwy i ofiary z siebie budować dalej Królestwo Boże i nie zatracić z pola widzenia tego, co mu leżało na sercu – dobra Ojczyzny. W „Kronice Polaków” wykładał poglądy, które stanowią kościec i kręgosłup naszego polskiego patrzenia, czym jest Ojczyzna i jakie miejsce zajmują w niej obywatele.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w jędrzejowskim archiopactwie cystersów z okazji uroczystości jubileuszowych 800-lecia przybycia do miasta bł. Wincentego Kadłubka, 26 VIII 2018 r.