Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z NAUCZANIA OJCA ŚWIĘTEGO

ŚWIATOWE SPOTKANIE RODZIN

Fragmenty katechezy Ojca Świętego Franciszka, wygłoszonej podczas audiencji ogólnej na placu św. Piotra w Watykanie, 29 sierpnia br.

Fot. L’Osservatore Romano

Drodzy bracia i siostry!
W ostatni weekend odbyłem podróż do Irlandii, aby wziąć udział w Światowym Spotkaniu Rodzin. (…) Wielu małżonków, rodziców i dzieci zgromadzonych w Dublinie, z całą różnorodnością ich języków, kultur i doświadczeń, było wymownym znakiem piękna marzenia Boga dla całej rodziny ludzkiej. A my wiemy, że marzeniem Boga jest jedność, harmonia i pokój, będące owocem wierności, przebaczenia i pojednania, które dał nam w Chrystusie. W tajemnicy swojej miłości wzywa On rodziny do udziału w tym marzeniu i uczynienia z całego świata domu, w którym nikt nie byłby sam, niechciany lub wykluczony. (…) Prawdziwymi punktami świetlnymi tych dni były świadectwa miłości małżeńskiej, składane przez pary w każdym wieku. Ich opowieści przypomniały nam, że miłość małżeńska jest szczególnym darem Boga, który należy pielęgnować każdego dnia w [pullquote]
Do Polaków Ojciec Święty powiedział:
Witam serdecznie pielgrzymów polskich. Bardzo dziękuję
za wasze modlitwy w czasie mojej podróży apostolskiej do Irlandii.
Dzisiaj szczególnie pozdrawiam Stowarzyszenie Comunità
Regina della Pace z Radomia i Ojców Franciszkanów
z Niepokalanowa. Na ich prośbę pobłogosławiłem przed audiencją
Ołtarz Adoracji Eucharystii, nazwany „Gwiazdą Niepokalanej”.
Zostanie on umieszczony w Sanktuarium w Niepokalanowie,
które staje się ósmym Międzynarodowym Centrum
Modlitwy o Pokój. Adorując Chrystusa, zgodnie z duchowym
pragnieniem św. Maksymiliana Kolbego, wypraszajcie pokój
dla waszych rodzin, Ojczyzny, Europy i całego świata. Wam
i waszym bliskim z serca błogosławię.
[/pullquote]„Kościele domowym”, jakim jest rodzina. Jakże bardzo świat potrzebuje rewolucji miłości, czułości, która ocaliłaby nas od obecnej kultury tymczasowości! I ta rewolucja – jak wiemy – zaczyna się w sercu rodziny. (…) Punktem kulminacyjnym mojej wizyty było oczywiście wspaniałe święto z rodzinami, w sobotę wieczorem, na dublińskim stadionie, po którym nastąpiła w niedzielę uroczysta Msza św. w Phoenix Park. Podczas czuwania wysłuchaliśmy bardzo wzruszających świadectw rodzin, które ucierpiały z powodu wojen, rodzin odnowionych przez przebaczenie, rodzin, które miłość ocaliła od spirali uzależnienia (…) Przypomniały nam przede wszystkim o znaczeniu komunikacji między pokoleniami i szczególnej roli dziadków w umocnieniu więzów rodzinnych i przekazywaniu skarbów wiary. (…) Moja wizyta w Irlandii, oprócz wielkiej radości, musiała również podjąć odpowiedzialność za ból i gorycz, ze względu na wielkie cierpienia spowodowane w tym kraju przez nadużycia wobec małoletnich, również przez członków Kościoła, którym powierzono troskę o nich i ochronę, oraz fakt, że władze kościelne nie były w stanie odpowiednio poradzić sobie z tymi przestępstwami. (…) Kilkakrotnie prosiłem Pana o przebaczenie za grzechy oraz spowodowane przez nie zgorszenie i zdradę. (…) W Irlandii jest wiara, są ludzie wiary. Ta wiara posiada wspaniałe korzenie. Ale czy wiecie, że jest tam niewiele powołań do kapłaństwa? Jak to możliwe, że ta wiara nie potrafi rodzić powołań? Z powodu skandali i wielkich problemów. Musimy się modlić, aby Pan posłał świętych kapłanów w Irlandii, posłał nowe powołania. (…) Najbliższe Światowe Spotkanie Rodzin odbędzie się tutaj, w Rzymie w 2021 roku. Przygotujcie się! Powierzmy je wszystkie
miłującej opiece Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, aby w ich domach, parafiach i wspólnotach mogły być naprawdę „radością dla świata”.