Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

DO NASZEJ MATKI I KRÓLOWEJ POLSKI

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Polska ziemia staje się bowiem – jak pisze kardynał Wojtyła – Ojczyzną. Znaczy to najpierw, że jest ona Bożą ojcowizną, czyli darem samego Boga, przekazanym Jego dzieciom. Z kolei tak rozpoznana ojcowizna – właśnie jako Boży dar – staje się przestrzenią, w której poczyna się i z której rodzi „dom Ojca”, czyli Ojczyzna Niebieska, o czym mówi chrześcijańska wiara. Do niej to z nadzieją i miłością zdążamy. To ona jest ostatecznym celem naszych największych i najświętszych pragnień. Jest pożądanym przez nas wszystkich „nowym istnieniem”. Chrześcijańska wiara pozwala odkryć ziemię jako ojcowiznę i dar, który otwiera człowieka na trud wiary i osobistych dokonań, a także pozwala patrzeć na ziemię jak na wielkie osobiste zadanie. Ziemi nie można traktować jak swojej własności. Należy
wejść w jej tajemnicę. Z podziwu i miłości do ziemi musi płynąć wdzięczność wobec niej samej, wobec tych, którzy się o nią troszczą, a także wobec Boga (…) Drodzy rolnicy! Przybywacie dzisiaj, do naszej Matki i Królowej Polski, jako ludzie wierzący, iż wszelkie dobro od Boga pochodzi i ku Niemu prowadzi (…) Przybywacie zatem jako patrioci, którzy jak nikt inny czują smak Ojczyzny, będącej wspólnym domem nas – Polaków.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. z okazji Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rolników na Jasną Górę, 2 IX 2018 r.