Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

ZGODA NA ABORCJĘ – TO ELEMENT IDEOLOGII NAZISTOWSKIEJ

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Myśląc o narodzeniu Najświętszej Maryi Panny, warto też domagać się usunięcia z polskiego prawa kwestii aborcji eugenicznej, czyli prawa do zabijania – z powodu uszkodzenia płodu – jeszcze nienarodzonych dzieci. Prawna zgoda na zabijanie tych dzieci jest reliktem dawnych teorii eugenicznych, czyli nauk dążących do doskonalenia ludzkiej rasy; teorie te stanowiły istotny składnik ideologii nazistowskiej. W związku ze złą sławą eugeniki, dawne instytuty eugeniczne otrzymały po wojnie nazwę instytutów genetycznych, a cel ich badań nazywa się dzisiaj „zdrowiem reprodukcyjnym”. W konstytucji polskiej każdemu człowiekowi przysługuje prawna ochrona życia, które jest fundamentalnym dobrem człowieka. Skoro zaś podstawowym kryterium oceny poziomu cywilizacji jest kryterium konstytucyjnych gwarancji ochrony życia ludzkiego, odbieranie takiego prawa dzieciom chorym nie przynosi chluby III Rzeczypospolitej. Aborcja eugeniczna nie tylko godzi w wartość ludzkiego życia, ale jest już anachronizmem z punktu widzenia współczesnej nauki. Jeśli dziecko przychodzi na świat w niechcianych okolicznościach, to rodzice lub inni członkowie rodziny powinni uczynić wszystko, co w ich mocy, aby je przyjąć jako dar Boga i podjąć odpowiedzialność, aby je przyjąć z otwartością i miłością.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. na zakończenie wielkiego odpustu w sanktuarium Narodzenia NMP w Tulcach, 2 IX 2018 r.