Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

MATKA KOŚCIOŁA

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Józef na słowo anioła przyjął do siebie Maryję w stanie błogosławionym. Okazał posłuszeństwo woli Boga, choć była niezwykle trudna do pojęcia. Tak zaczęły się dopełniać drogi ich wiary. Maryi, która uwierzyła, że może począć mocą Ducha Świętego, nie znając męża, i wiara Józefa, że to dziecko, które już w łonie Maryi jest, rzeczywiście zbawi Boży lud od jego grzechów (…) Stała się Matką Kościoła. Stała się Matką, która razem z Kościołem modliła się o zstąpienie Ducha Świętego, a potem zapewne błogosławiła Apostołów, którzy opuszczali kolejno królewskie miasto Jerozolimę i szli na cały świat zgodnie z tym, co polecił im Chrystus (…) Bóg chciał, aby dzieło jednania się ludzi z Bogiem dokonywało się za Jej pośrednictwem. Chrystus mówi to do każdego z nas: „Oto Matka twoja”. A jeśli Matka, to Ją kochaj. A jeśli Matka, to Jej słuchaj, nawet jeśli Jej słowa będą wymagające i po matczynemu niekiedy surowe. A jeśli Matka, to zawsze miej pewność, że czeka na Ciebie i chce ci pomóc w tych sprawach, które są dla ciebie najważniejsze – w sprawach zbawienia.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w uroczystość ogłoszenia tytułu Sanktuarium Matki Boskiej Pani Saneckiej Matki Oczekiwanego Macierzyństwa w kościele parafialnym w Sance, 8 IX 2018 r.