Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM (37)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Pan Jezus zapowiadał swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie” (Mk 9,31). W każdy piątek przypominamy sobie i rodzinie, że Pan Jezus dla naszego zbawienia umarł i zmartwychwstał. Niedzielna Eucharystia jest przeżywaniem Śmierci, Zmartwychwstania i Zesłania Ducha Świętego. Uczniowie Pana Jezusa słyszeli zapowiedź męki i cierpienia,
upokorzenia i śmierci a równocześnie: „w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy (Mk 9, 34). Pan Jezus wziął dziecko i rzekł: „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje (Mk 9,37).
Przyjąć dziecko, to przyjąć samego Jezusa. Przyjąć sercem przez matkę i ojca, także wtedy, gdy nie było planowane, gdy jest uzasadniona obawa, że urodzi się niepełnosprawne. W takich sytuacjach oczekiwanie wymaga wielkiej ufności, gorącej modlitwy i pełnej życzliwości pomocy, przed urodzeniem i po urodzeniu. Pomocy rodziny, otoczenia, pomocy materialnej, pomocy stałej, spontanicznej i zorganizowanej przez wspólnoty i parafie. Kto przyjmuje dziecko, przyjmuje Pana Jezusa, a kto odrzuca, kto skazuje na śmierć dziecko u samych początków
życia, ten odrzuca Jezusa. Modlitwa, indywidualna i wspólnotowa otwiera rodzinę na Bożą mądrość: „Mądrość zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta … skłonna do zgody… pełna miłosierdzia … wolna od … obłudy. (Jk 3,17). Mocne jest upomnienie: „Prowadzicie walki i kłótnie … gdyż się nie modlicie … bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz”. (Jk 4, 2–3) Warto wracać do tych Bożych tekstów, które słyszymy w kościele. Te teksty o pysze i pokorze, o mądrości Bożej i uleganiu złej żądzy i złej modlitwie… „Dziecko … nie jest ono czymś należnym, ale jest darem” Ojciec Święty Franciszek, Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 80.
Propozycja refleksji
Przeczytam 3 rozdział z Listu św. Jakuba. Może uda się przeczytać we wspólnocie rodzinnej. Jakie postanowienia podejmiemy?