Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

BY NIE ZABRAKŁO NAM NADZIEI

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Odzyskanie niepodległości przed stu laty dokonało się dzięki polskim rodzinom, które mimo prześladowań przekazywały to, co najcenniejsze: wiarę w Boga, miłość do siebie nawzajem i miłość do Ojczyzny. Dziękujemy dziś Panu Bogu za tamte polskie rodziny, za tamte bohaterskie matki. Za Kościół, za duchownych zakonnych, diecezjalnych, którzy stanowili ogromne wsparcie dla Polaków, by trwać przy Bogu i przy Ojczyźnie. Jednocześnie prosimy dzisiaj za siebie, wiedząc jakie są dzisiejsze zagrożenia skierowane przeciw instytucji małżeństwa i rodziny. Jak bardzo podważany jest fundament małżeństwa i rodziny, którym jest sam Bóg. Wielkie zadania stoją dzisiaj przed polskimi rodzinami. Ocalenie własnej trwałości. Ocalenie fundamentu, na którym wznosi się każde małżeństwo i każda rodzina, i ciągłe błaganie do Pana Boga, by dał siły do zmagania. By wspomagał w dźwiganiu codziennych krzyży. Aby nie zabrakło nam wszystkim nadziei w dobrą przyszłość naszej Ojczyzny i Kościoła w naszej Ojczyźnie.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w trakcie XXVI Pielgrzymki Rodzin Archidiecezji Krakowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej, 16 IX 2018 r.