Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM (38)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Nauczanie Pana Jezusa o kubku, zgorszeniu i radykalnym odcinaniu się od źródła grzechu odnosi się do każdego z Jego uczniów. Odnieśmy tę naukę do małżeństwa i rodziny. „Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego, że należycie do Chrystusa… nie utraci swojej nagrody” ((Mk 9,41). Życie małżeńskie, życie każdego z nas składa się zazwyczaj z drobnych, codziennych spraw, z codziennych słów, czynów, małych radości i drobnych przykrości, z przemijających zdenerwowań. Pan Jezus zwraca uwagę na to, że te drobne sprawy, ów kubek wody, są ważne dla tworzenia wspólnoty i umacniania miłości. Ważny jest też motyw czynu, słów, decyzji. Nie zawsze o tym myślimy w ciągu dnia, ale możemy rano przy modlitwie, lub w niedzielę, wszystko ofiarować Bogu na Jego chwałę. „Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze” (Mk 9,42). W mocnych słowach Pan Jezus ostrzega przed zgorszeniem. Czym jest zgorszenie, o którym dziś wielu mówi: „ja się już niczym nie gorszę”? Zgorszenie jest wtedy, gdy ja usprawiedliwiam swój grzech tym, że inni grzeszą. Wielka jest odpowiedzialność rodziców za zgorszenie swoich dzieci: zdrada ojca, matki, kłamstwo męża, żony, co widzą dzieci, kłótnie, poniżanie się rodziców wobec dzieci, nadużywanie alkoholu… Często dziś ludzie powtarzają, szczególnie gdy żyją bez ślubu sakramentalnego: „to nasza prywatna sprawa, takich jak my jest wielu”. Pan Jezus wzywa swoich uczniów, by nie tylko odrzucili grzech, ale i źródło grzechu: odetnij rękę, nogę, wyłup oko… „Lepiej jest… ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła” (Mk 9,43). „Źle przeżyte własne dzieciństwo i młodość są wylęgarnią kryzysów osobistych, które w końcu mają wpływ na małżeństwo” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „ O miłości w rodzinie”, p. 239).
Propozycja refleksji
Co mogę uczynić, by w mojej rodzinie Jezusowe nauczanie o kubku, zgorszeniu, ucięciu ręki było przyjęte z pokorą?