Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

ZAZDROŚĆ. ZGORSZENIE

NIEDZIELA: LB 11,25–29; JK 5,1–6; MK 9,38–43.45.47–48
Jan powiedział do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami.
Lecz Jezus odrzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.
Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.
Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze.
Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie.
Rozważanie
Jezus daje szereg praktycznych wskazówek. To one wyznaczają ramy działalności Kościoła. Jeżeli ktoś pomaga konkretnemu człowiekowi pokonać dręczące go zło, już przez ten fakt jest po stronie Kościoła, po stronie Jezusa. Należy przyjmować pomoc, przez którą ktoś wspiera działalność uczniów – kubek wody podany uczniom Jezusa sprawia, że człowiek ten otrzyma nagrodę. Z kolei trzeba zachować wyjątkową czujność wobec grzechu. Jakiekolwiek działanie, które sprowadzi innych do grzechu, kryje w sobie zaskakująco potężny ładunek zła. Odpowiedzialność za taki czyn jest ogromna, a konsekwencje miażdżące. Dlatego należy uczynić wszystko, by wykorzenić zło. Lecz uwaga: nie u innych. U siebie. Jeśli uczniowie Jezusa zasady te zlekceważą, jeśli Kościół o nich
zapomni, sytuacja stanie się dramatyczna. To zawsze jest źródłem kryzysu Kościoła. (rs)

(rs)