Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

BOGACTWO EWANGELII ŚW. JANA (64)

LOGIKA BOSKA I LUDZKA

KS. PRAŁAT PROF. DR HAB. EDWARD STANIEK

Rozmowa Jezusa z Żydami na temat Boga jako Ojca wzywa do zastanowienia, w jakiej mierze jesteśmy więźniami ludzkiej logiki, a w jakiej nasze serce, zdolne do miłości, jest otwarte na Boską logikę. Świat Ewangelii jest zdumiewającą harmonią logiki ludzkiej z logiką Boską. Zwolennicy tylko ludzkiej logiki nie mają dostępu do bogactwa Ewangelii i najchętniej zaliczają wierzących do psychicznie chorych. Jezusa też zaliczali do nich, nawet Jego Matce o tym powiedzieli (por. Mk 3,21). Jesteśmy świadkami bardzo ostrego sporu o istnienie Boskiej logiki. Dla współczesnego świata istnieje tylko logika ludzka. To znak, że ci, którzy się przy tym upierają, ubóstwiają swoją ludzką logikę jako jedyną. Dla całego obrazu należałoby jeszcze przypomnieć o logice księcia tego świata, która jest sto razy bliżej logiki ludzkiej i nieustannie dowodzi, że logika Boska nie istnieje. Jest to wyjątkowo ważny temat dla wszystkich, który chcą wejść w logikę Boską. Jezus nieustannie do tego podprowadzał. A oto znowu innym razem rzekł do nich: „Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać
i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie”. Rzekli więc do Niego Żydzi: „Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie?”. A On rzekł do nich: „Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach swoich” (J 8,21– 4). Jezus odsłaniając Boską logikę mówi jasno, że jest Bogiem. Wyraźnie posługuje się imieniem Boga, jakie zostało objawione Mojżeszowi – JA JESTEM. Odsłania też swój rodowód. Boska logika oparta jest na istnieniu dwu światów. Ten nasz – w jakim żyjemy – i ten z wysoka, którym jest życie samego Boga. Warunkiem wyjścia ze świata niższości jest wiara w Jezusa jako Boga; kto nie uwierzy, zostaje w świecie niższości. Syn Boga stał się człowiekiem, aby nas zaprosić i wprowadzić w swój Boski świat. Wiara w Niego jest wejściem w świat Boskiej logiki. Dyskutujący z Jezusem wciąż wracają do pytania, kim On jest? Powiedzieli do Niego: „Kimże Ty jesteś?”. Odpowiedział im Jezus: „Przede wszystkim po cóż jeszcze do was mówię? Wiele mam o was do powiedzenia i do sądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał jest prawdziwy, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego”. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu (J 8,25–27). Jezus odwołuje się do wiedzy Boskiej, jaką posiada: Wiele mam o was do powiedzenia i do sądzenia. W ten sposób zapowiada swe powtórne przyjście, które będzie godziną prawdy o każdym człowieku. Wtedy ta prawda zostanie przez Jezusa objawiona, a jej poznanie będzie godziną sądu. Każdy widząc prawdę o sobie wyda na siebie wyrok. Taki będzie cel drugiego przyjścia Syna Bożego na ziemię. Zostało to zapowiedziane przez Niego, kiedy nauczał na ziemi, a dopowiedziane przez św. Jana w Apokalipsie. Kto żyje Boską logiką, czeka na powtórne przyjście Pana.