Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

SZCZĘŚCIE RODZINNE

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Ważne jest wciąż powracanie do chrześcijańskiego spojrzenia na to czym jest małżeństwo i rodzina. Związek małżeński jest tak intymny i ofiarny jak sposób, w którym Chrystus patrzy na swój Kościół. Bo On za ten Kościół cierpiał i oddawał swoje życie. To ten Kościół umacniał swoim słowem. To On błogosławił związkowi małżeńskiemu, który świętował swoje zaistnienie w Kanie Galilejskiej (…) On chce, abyśmy my, naśladując Go, wychodzili ze skorupy własnego egoizmu i służyli innym. A nie ma wspólnoty z jednej strony bliższej, a z drugiej będącej większą przestrzenią dla ogromnej ofiarności i zatroskania o siebie nawzajem, jak wspólnota małżeńska. I dlatego nigdy nie dość wchodzić w tajemnicę chrześcijańskiego małżeństwa i jedności małżeńskiej (…) Małżonkowie jako owoc swojej miłości przyjmują każde dziecko, widząc w nim samego Chrystusa, który chce zamieszkać między nimi i swoją miłością ich ubogacać. Czy otwarcie się na każde dziecko jako owoc miłości małżeńskiej nie jest otwarciem się na Boga Ojca, który kazał pierwszym rodzicom żyć razem, mieć potomstwo i zaludniać ziemię? Czy nie jest to otwarcie się na Ojcowski zamysł w odniesieniu do każdej i każdego z nas? (…) Przyjąć każde dziecko jako błogosławieństwo i jako wielką nadzieję na przyszłość, która w przypadku poszczególnej rodziny będzie miała swój dalszy ciąg, mimo konieczności przemijania. Aborcja jest największym bezprawiem i najwyższym lekceważeniem tego wszystkiego, do czego jako ludzie jesteśmy powołani.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. sprawowanej w ramach XXXIV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę, 23 IX 2018 r.