Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

BOGACTWO EWANGELII ŚW. JANA (65)

PRAWDA WAS WYZWOLI

KS. PRAŁAT PROF. DR HAB. EDWARD STANIEK

Jezus zapowiadał swe wywyższenie na krzyżu, sygnalizując, że wtedy rozpoznają Jego Bóstwo. Rzekł więc do nich Jezus: „Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba” (J 8,28–29). Było jednak odwrotnie. Oni pamiętali te słowa i na Golgocie mówili: Jest królem Izraela: niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego (Mt 27,42). Tam uwierzył w Niego tylko łotr oraz setnik, inni ukrzyżowanie traktowali jako bezdyskusyjny dowód na to, że nie jest Synem Boga. Słowa Jezusa – w mowie, w której odsłania tajemnice swego Bóstwa – rozumieją ludzie wierzący w Niego. Oni Go rozpoznają na krzyżu. Łaska wiary pozwala
dostrzec miłość Boga Ojca i miłość Syna Bożego objawioną w cierpieniu i śmierci, jaką Jezus dobrowolnie podjął dla wykupienia grzeszników. Śmierć na krzyżu jest ofiarą naszego odkupienia. To jest wielka tajemnica, dostępna jedynie dla wierzących w Jezusa jako Syna Bożego. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: „Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. Odpowiedzieli Mu: „Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: Wolni będziecie?”. Odpowiedział im Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam
wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu” (J 8,30–34). Wśród słuchaczy byli tacy, którzy wierzyli w to, co Jezus mówił. Do nich On skierował słowa o konieczności wytrwania w tej wierze oraz o mocy prawdy, która daje wolność. Te słowa zdenerwowały Żydów niewierzących w Niego i usiłowali się bronić, twierdząc że nigdy nie byli poddani w niczyją niewolę. Zdanie zastanawia. Jezus mógł im powiedzieć: a teraz nie jesteście w niewoli Rzymian? A niewola narzucona przez Babilonię? Zapomnieliście
o wiekach niewoli? Nie uczynił tego, bo wiedział, że jeśli dotknie polityki, to będzie natychmiast przez Piłata aresztowany. Wykorzystuje wypowiedź przeciwników, aby im uświadomić, że prawdziwa niewola polega na nieposłuszeństwie Bogu, czyli na grzechu. Prawda nie daje wolności politycznej, ale daje wolność ducha, bo kto stanie w prawdzie przed Bogiem natychmiast bierze odpowiedzialność za swe grzechy i prosi Boga o przebaczenie. Niewolników grzechu jest wielu. Jezus nie mówi o nałogowych grzesznikach, którzy znają smak niewoli grzechu, ale o każdym, kto świadomie i dobrowolnie popełnia grzech. Człowiek sam staje się jego niewolnikiem i o własnych siłach z grzechu nie wyjdzie. Św. Jan Paweł II słowa Jezusa: Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, uznał za najbardziej aktualne i najcenniejsze w Ewangelii. Żyjemy bowiem w niewoli zakłamanego świata – i z tej niewoli wyzwala jedynie prawda. Kto ją miłuje, jest wolny. Tu nie ma mowy o żadnych układach, z jakimi mamy do czynienia, które nas zniewalają. Jest mowa o wolności ducha, która pozwala odkryć swoją tożsamość i nie boi się nawet swojej nagości. W zakłamanym świecie, ten kto kocha prawdę jest niewygodny – i świat wydaje na niego wyrok.