Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

WALKA O NIENARODZONE ŻYCIE

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Wiemy, że w tworzeniu się i przybliżaniu tego niezwykłego zdarzenia, jakim było narodzenie się Bożego Dzieciątka, spełnienie szczególnej obietnicy o Bogu, który jest Emmanuelem, szczególną rolę odegrał św. Józef. Święty Józef otwarty na Bożą prawdę, zwłaszcza w trudnym dla siebie momencie, kiedy w sposób dla siebie niezrozumiały zobaczył, że jego ukochana Maryja znajduje się już w stanie błogosławionym (…). Mesjańska radość z narodzenia Chrystusa jest nieustannie przedłużana i doświadczana właśnie wtedy, kiedy rodzi się każdy nowy człowiek przychodzący na świat. Przychodząc na świat i stając się członkiem Kościoła mocą Chrztu każdy człowiek ma otwarte nowe przestrzenie życia, polegające na jakżeż niezwykłej komunii z Trójcą Przenajświętszą. Komunia z Ojcem, poprzez powołanie w Synu, za sprawą Ducha Świętego. Nie jesteśmy sami, jesteśmy z Bogiem, bo Bóg jest z nami (…). Problem walki o życie, zmaganie się o to, żeby nasz polski naród był chroniony prawami zabraniającymi aborcji, jest możliwy do rozwiązania, a nasze najświętsze pragnienia możliwe do osiągnięcia, jeżeli dojdzie do szerokiego sojuszu ludzi wierzących z tymi, którzy są poza Kościołem, ale są ludźmi prawego sumienia, i którzy doskonale wiedzą, że piąte przykazanie jest fundamentem życia każdego prawdziwie sprawiedliwego narodu i państwa. Wielki sojusz prawych sumień to wielkie zadanie, jakie stoi przed nami wszystkimi.

Fragment homilii wygłoszonej podczas XI Pielgrzymki Społeczności Akademickiej WSKSiM do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, 4 X 2018 r.