Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

JAK DOTRZEĆ DO MŁODEGO CZŁOWIEKA

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Głównym zadaniem Synodu Biskupów w Rzymie jest próba dania odpowiedzi na pytanie: jak dotrzeć do młodego człowieka, wsłuchując się w jego wewnętrzne potrzeby. Najbardziej uderzającym motywem jest fakt zerwania więzi między młodymi ludźmi a rodziną, czyli najbardziej tragiczne zjawisko, do jakiego doszło w ramach cywilizacji europejskiej. Nie jest to tylko konsekwencja indywidualizmu, dążenia do emancypacji, czy wyzwolenia od wszelkich ograniczeń, ale wydaje się to być następstwem technicyzacji życia na wszelkich poziomach, która opanowała prawie wszystkich młodych ludzi na całym świecie. Z drugiej strony na
ulicach widzimy młode radosne twarze, choć zazwyczaj z uchem przy telefonie komórkowym lub słuchawkami. Niemniej jednak analizy przedstawione w Instrumentum laboris pokazują, że gdy dochodzi do sytuacji nieprzezwyciężalnie trudnej, wtedy jest szansa przywrócenia ich normalnych relacji z rodzicami, rodziną lub społecznością. Wtedy można przyjść młodemu człowiekowi z życzliwą pomocą i jest szansa odbudowania relacji. Każdy z młodych, w ogóle człowiek, przez całe życie, jest in statu fieri, czyli w trakcie wieloaspektowego procesu kształtowania się i ciągłego dojrzewania, dlatego gdy nawet jest obojętny religijnie, to zawsze ma możliwość odnalezienia ostatecznego sensu życia.

O rozpoczynającym się w Watykanie XV Zwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym Synodu Biskupów nt. „Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania”, 3 X 2018 r.