Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA: IZ 53,10–11; HBR 4,14–16; MK 10,35–45

PRZEŁOŻEŃSTWO JEST SŁUŻBĄ

Fot. ks. Z. Pytel

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do Jezusa i rzekli: Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli Mu: Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli Mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy dziesięciu to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.
Rozważanie
Apostoł Piotr w swoim pierwszym liście pisze w ten sposób: „Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła”. Wybranie, królowanie, kapłaństwo, świętość – można dostać zawrotu głowy. Tyle wyróżnień, tyle darów, tyle godności. Czy to nie jest krok w kierunku pychy, wyniosłości? Jezus mówi natomiast do Apostołów o godności, którą opisuje zaskakującym słowem: służba. I nie ma w tym żadnej sprzeczności. Bo Bóg wybiera do zadania, którego celem nie jest budowanie własnej doskonałości, ale służba. Królowanie, którego przykład dał Jezus, ma jeden kształt – służba człowiekowi. Kapłaństwo w wydaniu Jezusa to zdolność do ponoszenia ofiary. Także z myślą o człowieku, który tęskni za Bogiem. I jeszcze świętość: jej istotą jest miłość wobec Boga i człowieka. Jezus mówi zatem o tym, co jest w sercu Ewangelii, o służbie, której radykalny przykład dał On sam. A jeśli Piotr mówi o godności, to dlatego, że wielkość człowiek osiąga wówczas, gdy służy. Jeśli w Kościele ktoś o tym zapomni, zaczyna się dramat niewierności i zgorszenia.

(rs)