Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z NAUCZANIA OJCA ŚWIĘTEGO

POWOŁANIE DO ŚWIĘTOŚCI CHRYSTUS KIERUJE DO KAŻDEGO I KAŻDEJ Z NAS

Przemówienie Ojca Świętego Franciszka, wygłoszone podczas spotkania z pielgrzymami przybyłymi z Archidiecezji Krakowskiej, Watykan, 10 października br.

Fot. L’Osservatore Romano

Drodzy bracia i siostry, Witajcie! i dziękuję za waszą żarliwą miłość! Dziękuję arcybiskupowi Markowi za jego uprzejme słowa i pozdrawiam po bratersku kardynała Stanisława oraz tu obecnych biskupów. Przybyliście jako reprezentanci świętego Kościoła Bożego, który jest w Krakowie, który powitał mnie z otwartymi ramionami latem 2016 roku. Przybyliście razem z waszymi Pasterzami i osobami konsekrowanymi, aby podziękować Bogu za życie i pontyfikat św. Jana Pawła II w przeddzień 40. rocznicy jego wyboru na Stolicę Piotrową. Serdecznie pozdrawiam was wszystkich, zwłaszcza ubogich, chorych i licznych młodych biorących udział w pielgrzymce. Święty Jan Paweł II ubogacił Kościół powszechny wielką obfitością darów, które w dużej mierze odziedziczył ze skarbca wiary i świętości waszej ziemi i waszego Kościoła. Niósł w swoim sercu i że tak powiem, w swoim ciele, świadectwa świętych krakowskich: od św. Stanisława i św. Królowej Jadwigi po św. Alberta i św. Faustynę. Od nich nauczył się bezgranicznego powierzenia się Bogu i wielkiej wrażliwości na każdego człowieka; poświęcenia i wrażliwości, które przejawiały się w jego posłudze kapłańskiej, biskupiej i papieskiej. Otrzymał od Boga wielki dar umiejętności odczytywania znaków czasu w świetle Ewangelii i sprawił, iż owocował on dla dobra pielgrzymowania swego ludu, waszego ludu, który w różnych bolesnych wydarzeniach nigdy nie utracił
wiary w Boga i wierności swej kulturze, zakorzenionej w duchu chrześcijańskim. Wierny tym korzeniom starał się, aby Kościół stał się strażnikiem niezbywalnych praw człowieka, rodziny i narodów, aby był znakiem pokoju, sprawiedliwości i integralnego rozwoju całej rodziny ludzkiej. Jednocześnie zawsze podkreślał prymat łaski i posłuszeństwa woli Bożej, przed wszelkimi kalkulacjami ludzkimi. Ta bogata spuścizna, którą pozostawił nam święty Jan Paweł II, jest dla nas – a zwłaszcza dla jego rodaków – wyzwaniem, aby być wiernymi Chrystusowi i odpowiedzieć radosnym poświęceniem się powołaniu do świętości, które Pan kieruje do każdego i każdej z nas, w naszej konkretnej sytuacji osobistej, rodzinnej
i społecznej. Drodzy bracia i siostry, niech św. Jan Paweł II nie przestaje czuwać nad Kościołem w Krakowie, który tak bardzo miłował! Niech z nieba towarzyszy waszemu pielgrzymowaniu: rodzinom, młodzieży i dziadkom, kapłanom, zakonnikom i osobom konsekrowanym; znajdującym się w najtrudniejszych warunkach, cierpiącym. Także i ja, wraz z wami powierzam się jego wstawiennictwu. Dziękuję wam za waszą wizytę i błogosławię was wszystkich oraz całą wspólnotę diecezjalną w Krakowie. Proszę, nie zapomnijcie o mnie w modlitwie. Przed udzieleniem wam błogosławieństwa proszę was wszystkich o wspólne odmówienie „Zdrowaś Maryjo” do Matki Bożej.