Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

NIEZŁOMNY ŚWIADEK CHRYSTUSA

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Jezus trzykrotnie zadał pytanie św. Piotrowi o miłość. Pierwszy papież musiał na nie odpowiedzieć twierdząco, ponieważ tylko ten, kto kocha Chrystusa, może być pasterzem Jego owiec. Ostatecznie Piotr oddał życie za swojego Mistrza. Zginął, powieszony głową w dół, na krzyżu. Widać tutaj szczególną więź między miłością do owiec, pasterzowaniem i przewodzeniem im, a ostatecznym świadectwem krwi – świadectwem, że kocha Chrystusa i Jego Kościół. W Bazylice św. Piotra, pod baldachimem, który zaprojektował Bernini, znajduje się grób Apostoła, a w absydzie stoi krzesło, na którym, według tradycji, siedział św. Piotr, kiedy nauczał w Rzymie. Ten tron mówi o nauczaniu, o pasterzowaniu i urzeczywistnieniu tego, co mu Chrystus powiedział nad Jeziorem Genezaret: „Paś owce moje”. To stąd, z Rzymu, wyszło nauczanie Piotrowe. O roli św. Piotra pisał w swoim poemacie „Kościół” biskup Karol Wojtyła: „To Ty, Piotrze. Chcesz być tutaj Posadzką, by po Tobie przechodzili…by szli tam, gdzie prowadzisz ich stopy… Chcesz być tym, który służy stopom
– jak skała raciczkom owiec: Skała jest posadzką gigantycznej świątyni…”. 16 lat później sam stał się skałą i posadzką, która daje owieczkom możliwość, by na nim się opierając, miały poczucie siły, bezpieczeństwa i tego, że nie błądzą.

Fragment homilii wygłoszonej w Bazylice św. Piotra w Watykanie, podczas Mszy św. na zakończenie Archidiecezjalnej Pielgrzymki do grobu św. Jana Pawła II, 11 X 2018 r.