Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

TOTALITARYZM „POSTMODERNISTYCZNY” ZABIJA MŁODE DUSZE

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Mamy do czynienia z niebezpieczeństwem „totalitaryzmu ukrytego”, który determinuje kontekst życia i dojrzewania młodego człowieka. Jest on inny od totalitaryzmów XX w.; nie odwołuje się do przemocy, jak komunizm czy nazizm, ale paradoksalnie okazuje się być o wiele bardziej efektywny. Nie zabija ciał młodych ludzi, ale ich dusze. Jest to totalitaryzm zakamuflowany. Na czym polega ten „kamuflaż”? Poprzez bezpośrednią lub pośrednią komunikację medialną młodzi ludzie są poddawani oddziaływaniu sił składających się na oglądalność. Wykluczenie opinii, które nie pasują do obowiązującego dyskursu społecznego, nie odbywa się dzisiaj poprzez gwałt i przemoc, le poprzez moc pieniądza, propagandy i ośmieszenia. Najważniejszym punktem obrony przed totalitaryzmem postmodernistycznym jest rodzina. Dowodzą tego ostatnio przeprowadzone badania w siedmiu krajach europejskich: Austrii, Czechach, Niemczech, Polsce, Słowacji, Rumunii i na Węgrzech, z których wynika, że jedyną strukturą zakorzenienia społecznego i najważniejszym punktem odniesienia jest właśnie rodzina. Drugą formą obrony był tradycyjnie Kościół, zwłaszcza Kościół katolicki.

Fragment przemówienia o „totalitaryzmie postmodernistycznym zabijającym duszę młodego człowieka”, wygłoszonego podczas synodu biskupów na temat młodzieży, 9 X 2018 r.