Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM (42)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

W październiku tego roku (2018) dziękujemy Bogu za osobę i pontyfikat św. Jana Pawła II. Wdzięczność wyrażamy w modlitwie, ale także w trosce o to, abyśmy przypominali sobie i innym to, co nam mówił i abyśmy naśladowali jego służbę Bogu i służbę Kościołowi, z wielką odwagą i pokorą. W miesiącu maryjnym, październiku, uczymy się od św. Jana Pawła II, oddania Bogu i Maryi, wyrażonym w „Totus Tuus”. Pomocą w przyjęciu Ewangelii o małżeństwie i rodzinie, którą gorliwie przekazywał św. Jan Paweł II, może być opis uzdrowienia niewidomego (Mk 10,46–52). Trzeba wołać w swoim sumieniu, a także w sumieniu naszych bliskich, w imieniu Kościoła i świata, tak jak żebrak Bartymeusz: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną” (Mk 10,47). „Co chcesz, abym ci uczynił?” – zapytał Jezus niewidomego. On odpowiedział: „Rabbuni, żebym przejrzał”. Pan Jezus powiedział do niego: „Idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Mk 10,51–52). Ewangelista napisał: „Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą” (Mk 10,52). Jesteśmy grzeszni, upadamy, nawracamy się i znów okazujemy się nieposłuszni Bogu. Ale zło, które popełnia współczesny człowiek, także wierzący chrześcijanin, polega na tym, że usprawiedliwia grzech twierdząc, że dziś „wszyscy tak czynią”. Zło nazywa się postępem, prawem człowieka (szczególnie kobiety), koniecznością. Ci, którzy są zgorszeniem dla otoczenia, twierdzą: „To jest nasza prywatna sprawa”. Zgorszenie polega na tym, że jeden człowiek, jedno małżeństwo usprawiedliwia swój grzech postępowaniem innych. Św. Jan Paweł II i dziś przypomina: „Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela” (Mk 10,9). Z mocą mówi: „Szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu – każdemu życiu ludzkiemu” (enc. Evangelium vitae, 5). „Bóg przyjmuje… potrzebę ludzką, potwierdza ją, oczyszcza i podnosi… w sakramencie małżeństwa” (adh. Familiaris consortio, 19). Upomina: „Grzechy nieczyste nie są ani miłością, ani wolnością” (Sandomierz, 12 czerwca 1999 r.).
Propozycja postanowienia

Próbujmy łączyć aktualne nauczanie Ojca Świętego Franciszka z przypominaniem sobie tego, co uczył o małżeństwie i rodzinie św. Jan Paweł II.