Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

POWOŁANIE DO ŚWIĘTOŚCI

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Jedna z grup przedstawiła powołanie do świętości jako podstawę pracy z młodymi. Zwrócono uwagę na klasyczne cnoty, zarówno kardynalne jak i teologiczne, które są potrzebne do tego, by postępować na drodze do świętości. Przy czym cały proces uświęcania osobistego musi przyczyniać się do uświęcania rzeczywistości doczesnej. Chodzi o to, aby młodzi stali się wielkimi katolickimi prawnikami, lekarzami, dziennikarzami, ekonomistami, twórcami życia gospodarczego. Tym samym
mają przeciwstawiać się korupcji i opresyjnym formom rządów, zwracać uwagę na dysfunkcje społeczne i kolonizację ideologiczną. Uświęcenie młodych może dokonywać się za pomocą liturgii, ale także ewangelizacji prowadzonej w mediach społecznościowych. Często młodzi mają wcześniejszy kontakt z Ewangelią poprzez media społecznościowe, aniżeli przez Kościół. W internecie mają dostęp do treści wiary 24/7 i w ten sposób semina Verbi, czyli ziarna Słowa, mogą docierać do każdego młodego człowieka. Tematem tego Synodu nie jest młodzież jako taka, ale młodzież – przekaz wiary i powołanie. Jeśli bowiem nie umiemy odnieść wszystkiego do modelu jakim jest Chrystus, to nie można się spodziewać większych skutków w Kościołach lokalnych.

Fragment przemówienia na przedpołudniowej sesji, która odbyła się na Synodzie poświęconym młodzieży, Rzym, 20 X 2018 r.