Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM (43)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Św. Jan Paweł II w homilii kanonizacyjnej
został nazwany przez Ojca Świętego Franciszka Papieżem Rodziny. Wspominając 40. rocznicę wyboru dziękujemy Bogu za wszystko, co uczynił dla dobra małżeństwa i rodziny jako kapłan, biskup i kardynał, a szczególnie w czasie 27 lat posługi Piotrowej. Przyjmijmy na nowo wezwanie, wypowiedziane na początku pontyfikatu: „Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”. Bronił godności człowieka, świętości i nienaruszalności życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Wciąż przypominał, że Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę i powołał do miłości tych, których uczynił zdolnymi do daru z siebie. Nauczał o godności sakramentu małżeństwa, który jest źródłem duchowej siły do życia w trwałym, wiernym i nierozerwalnym związku, na podobieństwo miłości Chrystusa do swego Kościoła. Przypominał o godności rodzicielstwa i o roli rodziców w wychowaniu dzieci. Wiele razy wracał do pełnego treści określenia rodziny małym Domowym Kościołem. Do tematyki rodzinnej zawsze nawiązywał w czasie licznych podróży apostolskich na wszystkie kontynenty. Niektóre dokumenty (encykliki, adhortacje) w całości poświęcił małżeństwu i rodzinie. W każdej pielgrzymce do Polski temat małżeństwa i rodziny poruszał w różnych miejscach, które nawiedzał. Wspomnieć trzeba homilie z Kielc, Szczecina, Łodzi, Łowicza. Przemówienia papieskie o rodzinie, dokumenty o tej tematyce, są wciąż aktualne. Wspomnieć trzeba także „List do Rodzin”. „Przemawiam mocą Jego prawdy – pisał Jan Paweł II w „Liście do Rodzin” (23) – do człowieka naszych czasów, aby pojął, jak wielkim dobrem jest małżeństwo, rodzina i życie, jak wielkim niebezpieczeństwem jest brak poszanowania dla tych rzeczywistości”.
Propozycja postanowienia
Propozycja postanowienia Będę próbował przeczytać niektóre fragmenty tekstów św. Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie. Zachęcę do tego innych.