Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

OJCIEC ŚWIĘTY O WOJNIE I POKOJU

PAPIESKA MODLITWA O POKÓJ

Panie Jezu Chryste, Tyś z miłości ku nam umarł na krzyżu, aby przynieść pokój każdej duszy, która w Ciebie wierzy, Tobie ufa i Ciebie miłuje. Oto przypadamy do stóp Twoich, błagając, niech ustąpi z pośród nas wszelka nienawiść, niezgoda, a niech zapanuje sprawiedliwość i miłość święta, ze sprawiedliwością zaś i miłością pokój w duchu Twoim – pokój między owieczkami i pasterzami, pokój między dziećmi a rodzicami, pokój między podwładnymi a przełożonymi, pokój między uboższymi a bogatszymi, pokój między pojedynczymi stanami i narodami, pokój w każdej rodzinie i w całem społeczeństwie. Daj też narodowi naszemu obfitość łask Twoich i lepszą dolę, niech będzie zawsze wiernym Tobie i przywiązanym do Kościoła Twego. Prosimy Cię o to przez Najświętsze Serce i przez przyczynę Najmiłościwszej Rodzicielki Twojej, a Matki i Królowej naszej Maryi, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen. l Benedykt XV, Rzym, luty 1915 r.
Podstawową zasadą musi być przede wszystkiem to, że na miejsce materialnej siły broni wstępuje moralna siła prawa. Wypływa z tego słuszna zgoda wszystkich na jednoczesne i wzajemne ograniczenie zbrojeń, według reguł oznaczonych i pod pewnymi gwarancjami aż do granic, potrzebnych i wystarczających dla utrzymania porządku publicznego w każdym państwie; następnie zaprowadzenie zamiast sił bojowych, zasady sądów rozjemczych z ich wzniosłą działalnością pokojową, na podstawach umówionych, z zagrożeniem pewnych niedogodności dla państwa, które opierałoby się czy to poddawaniu sporów międzynarodowych sądownictwu rozjemczemu, czy też poddanie się jego wyrokom. Gdy raz już ustanowione będzie tą drogą zwierzchnictwo prawa, należałoby usunąć wszelkie przeszkody, stojące na drodze komunikowania się narodów, a więc należałoby zapewnić w ten sam sposób, przez reguły trwałe, prawdziwą swobodę mórz. Zapobiegłoby to z jednej strony różnym powodom do zatargów, a z drugiej – otworzyłoby nowe źródła dobrobytu i postępu. Co się tyczy zwrotu strat i kosztów wojny, to nie widzimy innego środka załatwienia sprawy, jak tylko przez postawienie zasady zupełnego i wzajemnego zrzeczenia się, która zresztą usprawiedliwioną jest przez nieskończone dobrodziejstwa, wypływające z rozbrojenia, a to tym więcej, że dalsze trwanie takiego rozlewu krwi jedynie z powodów ekonomicznych nie byłoby wprost zrozumiałe. Gdyby jednak z drugiej strony istniały jeszcze powody szczególne w pewnych wypadkach, należałoby rozważyć je słusznie i sprawiedliwie. l Nota Ojca Świętego Benedykta XV do przywódców państw prowadzących wojnę, 1 sierpnia 1917 r.