Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SPEŁNIŁ SIĘ SEN POKOLEŃ POLAKÓW

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DNIA 25 MAJA 2017 R. W SPRAWIE USTANOWIENIA ROKU 2018 ROKIEM JUBILEUSZU 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada 1918 roku spełnił się sen pokoleń Polaków – Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach – wolna Polska powróciła na mapę świata. Z tej dziejowej próby nasz Naród wyszedł zwycięsko dzięki tym, którzy pozostali nieugięci. Symboliczna data 11 Listopada zakorzeniła się mocno w narodowej tradycji. Odzyskanie niepodległości dokonało się poprzez walkę pełną poświęcenia i bohaterstwa nie tylko na polach bitew, ale i w codziennych zmaganiach o zachowanie duchowej i materialnej substancji narodowej oraz w codziennym trwaniu polskich rodzin. Dokonało się również dlatego, że ludzie, reprezentujący różne obozy – lewicy niepodległościowej, narodowy, ludowy – potrafili się
porozumieć w sprawach najważniejszych. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd pokoleniom, dzięki którym Polska odzyskała niepodległość. Składa hołd pamięci obrońców Konstytucji 3 maja, żołnierzy Insurekcji Kościuszkowskiej i kolejnych powstań narodowych. Składa hołd pamięci legionistów polskich i wszystkich walczących w I wojnie światowej oraz w latach 1918–1921: obrońców Lwowa, żołnierzy Powstania Wielkopolskiego i Powstań Śląskich oraz bohaterów wojny polsko-bolszewickiej, którzy obronili młodą niepodległość. Wdzięczność należy się także tym, którzy po odzyskaniu niepodległości podjęli trud budowy silnego i nowoczesnego państwa – II Rzeczypospolitej.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wyraża także nadzieję, że wzorem Ojców Niepodległości
– Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego – Polacy porzucą
spory, by wspólnie świętować ten radosny Jubileusz w jedności i pojednaniu.

Marszałek Sejmu
Marek Kuchciński

ŻYCZENIA DLA NASZEJ OJCZYZNY, RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
NA 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Prosimy Cię, Panie Boże, o Twoje błogosławieństwo dla wszystkich Polaków, a zwłaszcza o Dary Ducha Świętego: mądrości, rozumu, umiejętności, rady, męstwa, pobożności i bojaźni Bożej dla Prezydenta, Premiera, przywódców partii i stowarzyszeń politycznych, posłów, senatorów, ministrów sędziów, działaczy samorządowych, dziennikarzy i wszystkich sprawujących władzę oraz mających na nią wpływ, aby wiernie trwali przy Tobie, przemieniali złe prawa wcześniej uchwalone i ustanawiali nowe zgodnie z Twoją Wolą. Aby wspólnie z Episkopatem Polski i całym Narodem wielbili Ciebie Boże przez Jezusa Chrystusa naszego Pana, Króla i Zbawiciela! Maryjo, Królowo Polski – módl się za nami! Zachęcajmy siebie wzajemnie i innych do codziennej, wytrwałej oraz ufnej modlitwy za naszą Ojczyznę Redakcja