Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

OJCZYZNĘ WOLNĄ POBŁOGOSŁAW, PANIE!

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Historia 127 lat rozpiętych między 1791 rokiem a 1918 jest odbiciem zapisów Preambuły Konstytucji 3 maja. To właśnie przez te lata wykuwała się treść hasła „Bóg – Honor – Ojczyzna”. Bóg, bo we wszystkich wysiłkach na rzecz niepodległości zawsze było odniesienie do Boga i zawsze była kierowana do Niego błagalna modlitwa. Honor – kształtowało się to szczególne poczucie honoru i osobistej wartości Polaków poprzez Order Wojenny „Virtuti Militari”, najstarszy order wojskowy na świecie spośród nadawanych do chwili obecnej. (…) I na koniec Ojczyzna wyśpiewywana przez kolejne pokolenia Polaków w postaci „Mazurka Dąbrowskiego”. (…) Walka o wolność wewnętrzną, by ją w sobie ocalić i by stała się fundamentem wolności zewnętrznej, dokonywała się na kolanach wobec Matki naszej i Królowej „Panny świętej, co Jasnej broni Częstochowy i w Ostrej świeci Bramie”, w błaganiach zawartych w słowach pieśni tak często śpiewanej i tak często zakazywanej „Boże, coś Polskę” – „Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie!” (…) Błogosławieństwo i wdzięczność wobec tych, którzy nam sto
lat temu niepodległość przynieśli. To wspomniani już strażnicy, a jednocześnie wychowawcy polskiego ducha. To wielcy ojcowie i twórcy Niepodległości.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. odprawionej z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski w Katedrze Wawelskiej, 11 XI 2018 r.