Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA: DN 7,13–14; AP 1,5–8; J 18,33B–37

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

KRÓLESTWO CHRYSTUSA NIE JEST Z TEGO ŚWIATA

Fot. Z. Kiresztura

Piłat powiedział do Jezusa: Czy Ty jesteś Królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie? Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił? Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do Niego: A więc jesteś Królem? Odpowiedział Jezus: Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie.
Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.
Rozważanie
Wyznanie, które zmusza do myślenia: „Jestem, królem… Przyszedłem, aby dać świadectwo prawdzie…”. Czy można pozostać obojętnym? Choć niektórzy tak czynią, to jednak tu już nie ma miejsca na obojętność. Konieczna jest decyzja. Cokolwiek zrobimy, stajemy za lub przeciw Królowi Wszechświata i zarazem za lub przeciw prawdzie. Dlatego tak konieczny jest trud poszukiwania, rozeznawania prawdy. A potem już nie można nie wykonać kroku kolejnego, tj. nie można nie podjąć decyzji, by pójść drogą prawdy, drogą Pana. Tak powstają świadkowie prawdy. Można co prawda nie podjąć decyzji i nie wejść na tę drogę, ale czy wtedy człowiek jest w stanie żyć unikając porażającego poczucia bezsensu?

(rs)