Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

OTWARTE SERCA NA UBOGICH

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Rozważając słowa Psalmu 34 stawiamy sobie pytanie: jak otwarci jesteśmy na wołanie ubogich? Ile w nas jest gotowości, by tę pomoc okazać? Ile w nas jest pragnienia, byśmy mogli tym, którzy są niekiedy deptani przez obojętność, nieść wyzwolenie od nieszczęść, które ich przytłaczają? (…) Kiedy po przeistoczeniu wyznajemy naszą wiarę w to, że Chrystus dla nas umarł, to jednocześnie mówimy, że On prawdziwie zmartwychwstał i nieustannie do nas przychodzi! Przychodzi jako Ten, który będzie nas sądzić w dniu ostatecznym z tego, w jaki sposób przyjęliśmy Jego – Chrystusa w osobie każdego ubogiego. (…) Zachęcam każdego, komu nieobojętny jest los najuboższych, by modlił się o światłe oczy w patrzeniu na drugiego człowieka i o hojność serca, które nie ma granic w okazywaniu miłosierdzia, i o gotowość przyjęcia do siebie naszego Mistrza i Pana. Kościół podjął, oprócz misji głoszenia Słowa Bożego i szafarstwa sakramentów, troskę o ubogich. To Kościół wziął na siebie w ramach różnych
państw i narodów odpowiedzialność za pomoc chorym i ubogim, bo dla osób wierzących są oni obrazem naszego Mistrza i Pana. Ta misja wyraża się teraz także przez zainicjowany przez Papieża Franciszka Światowy Dzień Ubogich.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w Bazylice Mariackiej w ramach obchodów 2. Światowego Dnia Ubogich w Archidiecezji Krakowskiej, 18 XI 2018 r.