Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

W MOCY DUCHA (1)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Adwent – znaczy: przyjście Syna Bożego na świat przed dwoma tysiącami lat, przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia, oczekujemy na przyjścia Zbawiciela u końca czasów i w chwili naszej śmierci. Szczególnie jednak ożywiamy wiarę w przyjście Pana „teraz”, w konkretnej sytuacji naszego życia osobistego i rodzinnego. „Teraz” Syn Boży przychodzi, w tegorocznym Adwencie, w swoim słowie, w Eucharystii, gdy się modlimy. Przychodzi w radości życia małżeńskiego oraz w kłopotach, cierpieniu i niepowodzeniach. Pan Jezus wzywa: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli… stanąć przed Synem Człowieczym” (Łk 21,36). Pan Jezus zapowiada koniec świata: „Moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie” (Łk 21,26–28). „Uważajcie na siebie” – wzywa Pan Jezus. Zbawiciel tłumaczy, co to znaczy, „aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych” (Łk 21,34). Serce człowieka, może być „ociężałe”, również „serce rodziny”, gdy na pierwszym miejscu codziennie wracają troski doczesne, gdy dzieci każdego dnia słyszą rozmowy, są świadkami kłótni, a wszystko jest skupione wokół pieniędzy. Św. Paweł Apostoł zachęca do otwarcia się na Boże działania: „Pan niech pomnoży… waszą wzajemną miłość… aby serca wasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga” (1 Tes 3,12–13). Wzajemną miłość umacnia Chrystus, umacnia i oczyszcza „moc Ducha”, ale jednocześnie umocnienie miłości jest owocem wewnętrznej walki ze swoim egoizmem, pychą, jest owocem osobistego otwarcia na łaskę każdego dnia. Za Psalmistą wołajmy: „Daj mi poznać
Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami, prowadź mnie w prawdzie” (Ps 25,4–6). „Poznać, naucz mnie, prowadź” – treść modlitwy małżonków. „Dwa domy… zbudowane na skale i na piasku, ukazują wiele sytuacji rodzinnych, stworzonych w wolności” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 8).
Propozycja postanowienia
Jak przeżyję Adwent? Co się zmieni w rodzinie? Kto będzie chodził na Roraty?