Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA: JR 33,14–16; 1 TES 3,12–4,2; ŁK 21,25–28.34–36

OCZEKIWANIE POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA CHRYSTUSA

Fot. Z. Kiresztura

Jezus powiedział do swoich uczniów: Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.
Rozważanie
Znaki przerażające, bo zapowiadają groźne zjawiska. I trwoga narodów, bo widzą swą bezradność. Czy dziś obserwujemy już coś na kształt zapowiadanych przez Jezusa znaków? Bez wątpienia tak. Ale to jest stan zauważalny od wielu lat. Więcej, od wieków. Co rusz gdy wydaje się nam, że już panujemy nad sytuacją, pojawiają się nowe niebezpieczeństwa i nowa trwoga płynąca z dobrze znanego poczucia bezradności. Dzieje się coś, co nas zaskakuje, co przekracza nasze przewidywania, co burzy plany. A wszystko po to, byśmy zaufali Panu, który w takiej właśnie chwili mocnym głosem wzywa: „nabierzcie ducha, podnieście głowy”. Ten tak bardzo potrzebny głos Jezusa pośród zmienności, która jest dla nas trudna, zwiastuje fundamentalną prawdę: zbliża się wasze odkupienie. Trzeba zachować dystans wobec wielu rzeczy, które angażują nas na co dzień, by zatroszczyć się o najważniejsze. O życie wieczne.

(rs)